Studieprogramma master

De helft van de masteropleiding (60 studiepunten) wordt ingevuld met een pakket verplichte vakken die je onderdompelen in de wereld van onder andere de datavisualisatie, parallelle berekeningen en fundamenten van programmeertalen. De meeste van deze vakken worden opgenomen tijdens het eerste masterjaar. Samen met de vakken uit de bacheloropleiding zorgen deze vakken ervoor dat alle belangrijke kennisdomeinen uit de informatica worden afgedekt binnen de opleiding informatica. Bovendien wordt bij de invulling van die vakken de klemtoon gelegd op verdieping, met als doel de kritische en analytische geest aan te scherpen en je te leren omgaan met de complexiteit van hedendaagse informaticatoepassingen. Je loopt ook stage bij een bedrijf, waar je ervaring opdoet buiten de academische muren. Deze pagina bevat links naar de studiefiches voor alle verplichte mastervakken in 2024-2025.

Keuzevakken

Je kan als student het heft in handen nemen bij de invulling van je masteropleiding en daarmee kiezen in welke richting je verder wil specialiseren. Naast het vastgelegde curriculum kan je immers een minor kiezen (30 studiepunten) die bepaalt of je je verder verdiept hetzij op het vlak van onderzoek, van onderwijs of van economie en bedrijfskunde. Met uitzondering van de minor onderwijs zijn de 30 studiepunten in te vullen met keuzevakken uit een lijst van interessante vakken. Een volledige lijst van keuzevakken per minor kun je vinden in de studiegids. In de schema’s hieronder zijn de keuzevakken al toegekend aan een semester, deze plaatsen zijn niet bindend. Lijst keuzevakken

Masterproef

De masterproef (30 studiepunten) biedt je de mogelijkheid om je te verdiepen en te bekwamen in de praktische toepassingen en onderzoekskundige kant van informatica. Dit vak wordt opgenomen tijdens het laatste masterjaar. Studenten krijgen tijdens het eerste jaar de kans om een onderwerp te kiezen. Masterproef

Stage

De bedrijfsstage (6 studiepunten) dompelt je onder in het reilen en zeilen van een echt softwarebedrijf. Het is een belangrijk en daarom ook verplicht deel van de opleiding. Stage

Erasmus

Door het grote hoeveelheid aan keuzevakken van de master is het programma zeer flexibel en laat het goed toe om je studies deels in het buitenland te volgen. Erasmus


Eerste jaar

In het eerste masterjaar worden enkele belangrijke gevorderde informaticavakken gegeven. We bouwen verder op de kennis die tijdens de bachelor is verworven om een dieper inzicht te krijgen in programmeertalen. Daarnaast kijken we ook naar machinaal leren en het programmeren van clusters en multithreaded applicaties.


Zomervakantie tussen eerste en tweede jaar

Veel studenten nemen de bedrijfsstage op tijdens de de zomervakantie tussen hun eerste en tweede masterjaar. Officieel wordt ze ingeschreven als een vak tijdens het eerste semester van het tweede jaar.


Tweede jaar

Het leeuwendeel van je laatste masterjaar zul je besteden aan je masterproef (je “thesis”). Er zijn weinig plichtvakken waardoor dit jaar zeer geschikt is om op erasmus te gaan.

Jaarvakken 2de master

Eerste semester 2de master

Tweede semester 2de master


  1. De keuzevakken moeten niet verplicht op de aangegeven plaatsen opgenomen worden.  2 3 4