Is informatica iets voor mij?

Een goed wiskundig inzicht en belangstelling voor de uitdagende wereld van de informatica is een goede uitgangspositie. Je beseft echter best dat de opleiding de basis legt om op het hoogste niveau mee te draaien in de softwarewereld en in de diverse informaticatoepassingen. De wiskundige basis vormt daarvoor het fundament maar ook de diverse informaticavakken gaan op zoek naar de diepere achtergronden en gaan de ‘waarom’-vragen zeker niet uit de weg. Die fundamentele en wetenschappelijke benadering is nodig om telkens weer op een abstracter niveau te kunnen meedenken over vernieuwingen en gevorderde toepassingen, zowel op vlak van de theorie als in de praktijk

Lees meer

Waarheen

De vraag naar hooggeschoolde informatici is groot en overtreft in veel sectoren het aanbod van afgestudeerden. Er zijn tal van beroepsuitwegen voor universitair gediplomeerden in de informatica, en er komen er steeds meer bij. Informatici vindt men terug in het onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek, de industrie, het bedrijfsbeheer en de boekhouding, het bank- en verzekeringswezen, transportondernemingen, studiediensten, gewestelijke centra voor informatieverwerking en andere overheidsdiensten.

De opdrachten die informatici toevertrouwd krijgen, verschillen onderling sterk en zijn nog steeds aan het evolueren. Van informatici wordt een flinke dosis aanpassingsvermogen verwacht. Permanente vorming en herscholing behoren onlosmakelijk tot de job.

Opbouw

Het curriculum van de opleiding informatica is gebaseerd op het curriculum dat voorgesteld is door de “Association for Computing Machinery (ACM)” en de “IEEE Computer Society”. Twee zeer belangrijke standaardiserende organen binnen de informatica en computerwetenschappen.

Bekijk het curriculum