Informatica: zeker iets voor jou!

De opleiding vormt informatici die sterk ontwikkeld zijn in conceptualiseren, probleemoplossend denken en modelleren, geruggensteund door een grondige kennis van technische en fundamentele aspecten van de informatica. Hierdoor hebben ze heel wat troeven in handen om na het behalen van een masterdiploma in de informatica te kiezen uit een brede waaier aan mogelijkheden wat betreft verdere professionele ontwikkeling. Velen gaan aan de slag bij grote bedrijven zowel binnen als buiten de informaticasector. Anderen kiezen dan weer voor een start-up waar onderzoek en ontwikkeling een kernactiviteit vormen, richten hun eigen bedrijf op, bouwen aan een onderzoekscarrière in de informatica of stappen in het onderwijs om de volgende generatie wegwijs te maken in de boeiende wereld van de informatica.

Na je studies

Afgestudeerden hebben alle basiskennis en basisvaardigheden verworven uit de verschillende kennisdomeinen van de informatica, en hebben zich verder verdiept en gespecialiseerd in enkele van deze kennisdomeinen. Ze zijn in staat om een probleem vanuit verschillende perspectieven te benaderen, er een of meerdere creatieve oplossing voor te bedenken, en deze oplossingen softwarematig uit te werken, individueel of in teamverband. Ze hebben een dieper inzicht in terugkerende thema’s en algemene principes die aan de grondslag liggen van de informatica, en combineren naadloos theorie en praktijk. Ze zijn in staat om de grenzen van de informatica te verleggen, hun computationele vaardigheden toe te passen op uiteenlopende toepassingsdomeinen, en hierover op een doeltreffende en wetenschappelijk onderbouwde manier te communiceren. Door levenslang leren hoog in het vaandel te dragen hebben ze de drive om te blijven investeren in hun eigen professionele loopbaan en zijn ze ten allen tijde bereid om verantwoording af te leggen over hun professionele beslissingen en ontwikkelingen.

Lees getuigenissen van onze alumni

Vijf mensen geven elkaar vuistje boven een bureau met computers