Na de (2de/3de) bachelor

Na de bachelor kies je voor een master, en daarbij heb je verschillende opties:

Elke master omvat 120 studiepunten.

Ook in de 3e bachelor moet je al een minor kiezen afhankelijk van welke richting je uit wil met je informatica:

(Ook al horen minor en master inhoudelijk bij elkaar, kan je in principe na elke minor nog elke master kiezen.)

Elke minor omvat 18 studiepunten.

Master informatica

Wellicht ligt het het meest voor de hand om na de bachelor informatica voor de master te kiezen met dezelfde naam, in dezelfde faculteit - de Master Informatica in de Faculteit Wetenschappen. In de praktijk maakt ongeveer de helft van de bachelorstudenten die keuze.

De minor beveiliging & parallelle systemen (zie hieronder) in de 3e bachelor is een goede voorbereiding op deze master, maar ook met een andere minor word je zonder meer tot deze master toegelaten.

Het programma van de master is als volgt opgebouwd

Zie ook: gedetailleerd studieprogramma master.

Minor beveiliging & parallelle systemen (3e bachelor)

De titel van deze minor geeft je al aan wat voor vakken erin zijn opgenomen:

Deze minor is een goede voorbereiding op de master informatica.

Zie ook: gedetailleerd studieprogramma bachelor.

Master computerwetenschappen (ingenieur)

De Master computerwetenschappen - of eigenlijk: de master in Computer Science Engineering, want het is een Engelstalige master, wordt ingericht door de Faculteit Ingenieurswetenschappen en is een tweede optie die door heel wat informaticastudenten wordt gekozen.

De Minor elektrotechniek en telecommunicatie (zie hieronder) in de 3e bachelor is een goede voorbereiding voor deze master, maar dit sluit niet uit dat je ook vanuit de minor beveiliging & parallelle systemen in deze master kan instromen, mits een klein voorbereidingsprogramma dat perfect met de master valt te combineren. (Voor bachelors uit de minor onderwijs is dit wel iets moeilijker - maar niet onmogelijk.)

Deze master bestaat uit

En met dit masterdiploma op zak mag je jezelf ingenieur noemen.

Zie ook: studiekiezer

Minor elektrotechniek en telecommunicatie (3e bachelor)

De drie vakken in deze minor zijn eerder gericht op hardware en datacommunicatie:

Deze minor is een goede voorbereiding op de ingenieursmaster in Computerwetenschappen.

Zie ook: gedetailleerd studieprogramma bachelor.

Educatieve master informatica

Wil je later informaticawetenschappen geven in het middelbaar onderwijs, dan kies je voor de Educatieve master in de informatica. En dan neem je wellicht in de 3e bachelor de minor onderwijs op (zie hieronder) die hierop een gepaste voorbereiding vormt. Je kan ook in de educatieve master instappen wanneer je een andere minor hebt gevolgd, maar dan wordt je programma met 15 studiepunten uitgebreid - met de educatieve vakken uit de onderwijsminor.

Deze master bestaat uit een informatica-gedeelte (dat overlapt met de Master Informatica) en een educatief gedeelte (dat voor elke educatieve wetenschapsrichting grotendeels hetzelfde is). Dit is nog steeds een volwaardige master om later een informaticaberoep mee uit te oefenen: het informaticagedeelte omvat meer dan 60% van de studiepunten.

Meer details:

Zie ook: studiekiezer.

Minor onderwijs (3e bachelor)

Dat deze minor in hoofdzaak onderwijsgerelateerde vakken bevat, valt niet te verwonderen:

De minor onderwijs dient als voorbereiding op de educatieve master (maar biedt nog steeds de mogelijkheid om toch voor een andere master te kiezen).

Master bio-informatica

Enkele studenten slaan na hun bacheloropleiding de richting van de bio-informatica in, en vertrekken na hun bachelor naar de Master of Science in Bioinformatics (Engineering), opnieuw in de Faculteit Ingenieurswetenschappen (en Engelstalig). De optie Engineering van deze master is zonder bijkomende voorwaarden onmiddellijk toegankelijk voor een bachelor informatica. (We hebben geen minor die hier specifiek op voorbereidt.)

Deze Engelstalige master bestaat uit

Zie ook: Master of Science in Bioinformatics.