Goed gestart is half gewonnen

In het kort

Belangrijk te weten om goed van start te gaan:

  • Zorg dat je je universitair e-mailadres kent. Je hebt dit nodig om in te loggen op de websites van de universiteit Je moet dus ook je wachtwoord kennen, en je hebt af en toe je smartphone nodig voor multi factor authenticatie.

  • Lees je universitaire e-mail elke dag. Dit is één van de officiële kanalen waarmee de universiteit jou belangrijke berichten stuurt.

  • Volg Ufora, onze elektronische leeromgeving. Dit is het tweede officiële communicatiekanaal van de universiteit.

Zie ook: Introductiedag voor nieuwe studenten, op de laatste vrijdag vóór de start van het nieuwe academiejaar.

De tekst op deze pagina komt min of meer overeen met wat er daar over de bachelor informatica wordt verteld aan nieuwe studenten.

E-mail @ ugent.be

Bij het inschrijven heb je een e-mailadres gekregen van de vorm ‘voornaam.naam@ugent.be’ (meestal, maar helaas ook soms iets ingewikkelder - als er aan de universiteit iemand anders is met dezelfde naam). Dit e-mailadres, en het bijhorende wachtwoord, is jouw sleutel tot de universiteit, je hebt het nodig voor alles en nog wat:

Zie ook: technische gegevens instelling e-mail en hoe UGent-e-mail doorsturen naar een ander adres - maar let op het volgende:

Zie ook: e-mail-etiquette.

Zie ook: eduroam, het universitaire WiFi-network.

Inloggen

Om toegang te krijgen tot de elektronische omgeving Ufora (zie verder) en diverse andere applicaties die je voor de lessen nodig hebt (zoals ‘github’, ‘jupyter’, …), moet je inloggen op het universitaire intranet (het UGentNet). Hierbij dient je e-mailadres als identificatie. Onthoud het bijbehorende wachtwoord goed en wijzig dit regelmatig. Kies een wachtwoord dat je enkel voor de universiteit gebruikt.

Dit wachtwoord is echter niet altijd voldoende. Op regelmatige tijdstippen (± één keer per maand per toestel per browser) zal er ook naar een bijkomende authenticatie gevraagd worden, bijvoorbeeld via een authenticatie-app op je smartphone (dit heet ‘multifactor-authenticatie’ of MFA, misschien heb je dit in het middelbaar onderwijs ook al nodig gehad).

Zorg dus zo snel mogelijk dat je kan inloggen op het UGentNet. Uitproberen kan op https://login.ugent.be/.

Zie ook:

UGent ID, Account, Gebruikersnaam, …

Soms vraagt een applicatie niet jouw e-mailadres als identificatie, maar een kortere ‘code’, gekend onder verschillende namen. Deze bestaat uit 4 tot 8 kleine letters, en bevat meestal jouw initialen en een deel van je naam (zoals in ‘bjansse’, ‘anvdberg’, …) Je hebt dit ID ook ontvangen bij je inschrijving.

Als je je dit ID niet meer herinnert, kan je de volgende ‘hack’ gebruiken:

  • Ga naar https://athena.ugent.be, log in met je e-mailadres en wachtwoord
  • Open daar de File Explorer (selecteer eventueel eerst Apps bovenaan)
  • Links onder staat er een icoontje met een naam van de vorm home (\\files\jjansens). Wat er na de laatste \ staat, is jouw ID (‘jjansens` in dit voorbeeld).

Bring your own device (BYOD)

Universiteit Gent verwacht dat elke student een laptop heeft en meebrengt naar de les. Dit hoeft helemaal geen performante laptop te zijn (zie Specificaties), ook niet voor de bachelor informatica. Voldoet jouw laptop niet helemaal aan die specificaties, dan hoef je niet meteen naar de winkel te spurten. Wacht liever een jaartje - tegen dan heb je wellicht een beter idee van wat je nodig hebt.

Het hangt af van vak tot vak of je die laptop al dan niet in de les nodig hebt. In de meeste werkcolleges wellicht wel maar in de hoorcolleges hebben lesgevers vaak liever dat je naar hen luistert dan dat je op je scherm zit te staren. In de eerste lessen zal je te horen krijgen wat er voor elk vak de gewoonte is.

Ufora, de elektronische leeromgeving

Lesgevers delen informatie over hun vakken via de elektronische leeromgeving Ufora. Deze applicatie bevat belangrijke informatie over de vakken: cursusmateriaal, opgaven van oefeningen en projecten, deadlines voor projecten, te kennen leerstof, afspraken i.v.m. het examen, lessen die verplaatst worden, … Je moet deze informatie regelmatig opvolgen!

De lesgever stuurt via Ufora ook aankondigingen naar de studenten. Net zoals jouw universitair e-mailadres is dit één van de officiële communicatiekanalen van de universiteit. Je kan dus bijvoorbeeld niet argumenteren dat je niet wist dat een project-deadline was verplaatst, als dit werd aangekondigd op Ufora. Om het jezelf gemakkelijk te maken, kan je Ufora zo instellen dat aankondigingen automatisch naar jouw UGent-adres worden doorgestuurd. (Dit gebeurt helaas niet vanzelf.) Lees hier hoe je dit configureert. Dit is echter niet voldoende. Gebruik je in een vak een discussieforum, dan moet je bij Discussies op Ufora (staat bij elk vak onder het menu Ufora-tools) op elk onderwerp abonneren en dan telkens de tweede aanmeldingsmethode selecteren.

Ufora bevat voor elk vak een afzonderlijke site - met afzonderlijke instellingen. Er is ook een infosite voor de bachelor informatica waarop informatie wordt geplaatst die niet direct bij één bepaald vak horen. Zorg dat ook deze aankondigingen in jouw mailbox terecht komen!

Zie ook: Ufora voor studenten

Lessenrooster - zuurstofweek

Je vindt je lessenrooster (en later, je examenrooster) terug op TimeEdit. Elke week ziet er ongeveer hetzelfde uit, maar er kan hier en daar toch eens een les van de normale gang van zaken afwijken. Er kan ook nog tijdens het semester een kleinigheid veranderen - volg dus goed de aankondigingen op Ufora. (Ufora heeft zelf ook een kalender, maar die bevat niet het lessenrooster en wordt ook niet door elke lesgever ingevuld.)

Bijzonder voor het eerste semester van de eerste bachelor is de zuurstofweek: in de week van allerheiligen (30/10/2023 - 03/11/2023) zijn er geen hoorcolleges of werkcolleges. Het doel van de zuurstofweek is om halverwege het semester even op de pauzeknop te drukken, net zoals we dat ook doen tijdens het paasreces in het tweede semester. Even op adem komen dus.

Opgelet! We zien de zuurstofweek niet als een vakantie, maar als een moment waarin je volgens eigen planning de behandelde leerstof verwerkt en ook aan opdrachten en projecten werkt. Vooral de eigen planning is hier zeer belangrijk en het feit dat we je de kans willen geven om tijd uit te trekken om je op bepaalde leeractiviteiten te focussen zonder dat ze onderbroken worden door onderwijsactiviteiten. (Maar je mag hier ook gerust enkele rustmomenten inbouwen.)

Dat betekent wel dat er wat verloren lessen moeten worden ingehaald in week 13 - de zogenaamde inhaalweek (18/12/2023 - 20/12/2023). Om je toch nog wat ‘kerst’ te geven, concentreren we de lessen daar in de eerste drie dagen. Het lessenrooster voor die week is dus anders dan in de eerste 12 weken.

De universiteit is een full time job

De zwaarte van een vak wordt uitgedrukt in studiepunten (of ECTS-punten). In de bachelor informatica bedragen alle vakken 6 studiepunten en zijn ze dus ‘even zwaar’.

Eén studiepunt komt in de regel neer op een studie-inspanning van 25 tot 30 uur, inclusief het volgen van lessen, en het maken van examens. Een vak van 6 studiepunten correspondeert dus met 150 - 180 uur, en de vijf vakken van het eerste semester vragen dus samen een inspanning van 750-900 uur. Het eerste semester duurt ±18 weken, examens en kerstreces meegerekend, dus studeren aan Universiteit Gent vraagt 42 - 50 uur per week - meer dan een full time job!

Stel je werk dus niet uit. Elke week in het begin van het semester waarin je minder dan 42-50 uur werkt, betekent meer uren per week op het einde van het semester. De werkweken zullen ook lichter aanvoelen en plezieriger en gemakkelijker zijn als je vanaf de eerste week zorgt dat je met alles goed mee bent. En op die manier heb je dan ook af en to tijd om eens te verpozen.

Examens

Meer informatie over de examens krijg je op gepaste tijd te horen van de lesgevers - via Ufora. Elk vak evalueert jouw kennis en kunde op zijn eigen manier.

Vooral voor vakken die alleen op het einde van een semester een evaluatie hebben, is het vaak moeilijk om in te schatten hoe goed je erop bent voorbereid. Maak daarom voldoende oefeningen tijdens het semester, en controleer zorgvuldig of je oplossingen correct zijn. Maak de oefeningen zelf. Je leert niets met kijken hoe je buurman een oefening oplost, of met enkel naar de oplossing te kijken zonder zelf eerst op de oefening gezwoegd te hebben.

Over samenwerken met een buurman gesproken: fraude (spieken op examens, een project indienen dat je niet zelf gemaakt hebt of deels hebt gekopieerd, …) wordt in de bachelor informatica heel streng gestraft - doorgaans minstens nul voor alle vakken van dat semester, ook de vakken waarvoor je niet gefraudeerd hebt. Een verwittigd informaticus is er twee waard. We hebben goede software om plagiaat e.d. te ontdekken en helaas betrappen we dan ook elk jaar wel enkele studenten.