Projecten: deadlines en werklast

Hieronder geven we een schematisch overzicht van de ‘projecten’ die je voor je vakken moet maken. Dit kan je helpen om beter de werkdruk te spreiden over het semester en te plannen wanneer je aan welk project werkt.

In het schema zijn enkel (gequoteerde) projecten en opgaven weergegeven met zelfstandig werk die buiten de examenperiode worden gemaakt en deel uitmaken van de eindevaluatie van het vak (= niet-periodegebonden evaluatie). Reguliere werkcolleges en oefeningensessies zijn niet opgenomen en ook niet gequoteerde opgaven/projecten die volledig binnen deze contacturen kunnen worden afgewerkt.

De witte balken in het schema lopen vanaf het moment dat je verwacht wordt met de opdracht te (kunnen) starten tot en met de deadline voor het indienen van de opdracht. Elke balk vermeldt ook de geschatte tijdsduur voor het afwerken van de opgave - your mileage may vary.

Blokjes binnen de balken duiden op werkcolleges waarin de opdracht wordt uitgelegd, waarin je eraan kunt werken en begeleiding krijgt, en/of waarin feedback wordt gegeven over (een deel van) de opdracht.

Eerste semester

Belangrijk! Deze schema’s zijn/blijven misschien niet helemaal up-to-date. Wat de lesgever aankondigt op Ufora heeft vanzelfsprekend voorrang.

Tweede semester