Uitnodiging tot deelname aan het Interfacultair Honoursprogramma Education

Ben je student in het tweede jaar van de Bachelor of Science in de Informatica? Wil je meewerken aan de ontwikkeling van Dodona als smart education toepassing? Heb je interesse om je eigen bijdragen aan Dodona meteen ook uit te testen in de onderwijspraktijk? Wil je naast je reguliere curriculum kennismaken met onderwijsdidactiek in het algemeen en ontwikkelingen in het praktisch onderwijs in het bijzonder? Dan is het nieuwe Interfacultair Honoursprogramma Education 2019-2021 wellicht iets voor jou!

Hoe bereiden we je voor en wat mag je verwachten?

Samen met prof. dr. Peter Dawyndt en dr. ir. Bart Mesuere van team Dodona, en onder begeleiding van onderwijsexperts, word je voorbereid om tijdens de volgende twee academiejaren mee te helpen ontwikkelen aan de ondersteuning die Dodona biedt aan studenten die voor het eerst leren programmeren. We selecteren in totaal zes informaticastudenten die in teams van twee en onder begeleiding een educatief project uitwerken in Dodona, en die de resultaten ervan ook uittesten in de context van het opleidingsonderdeel Programmeren (Python) dat aan verschillende opleidingen in de faculteit Wetenschappen worden aangeboden.

Voorwaarde voor deelname

Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat je vrij bent in de week van 26 tot 30 augustus 2019. Gedurende die week wordt een voorbereidende training georganiseerd met zowel een vakinhoudelijke verdieping als een meer algemene training van didactische vaardigheden. Er wordt naast deze introductieweek in academiejaar 2019-2020 een werklast van 60 uren voorzien, gespreid over de 2 semesters, en in academiejaar 2020-2021 een werklast van 100 uren.

Hoe stel je je kandidaat en wat is de selectieprocedure?

Je kan je kandidaat stellen door een motivatiebrief en CV te mailen naar hpeducation@ugent.be en dit vóór 22 april 2019. Op basis van deze twee documenten en je studieresultaten tot nu kan je uitgenodigd worden voor een selectiegesprek. Dit zal doorgaan op donderdagnamiddag 9 mei van 13:30 tot 15:00 in lokaal 3K3, ingang 42, Campus UZ Gent. De exacte planning hiervan wordt later nog meegedeeld.

Wat is de meerwaarde voor jou?

Als je het honoursprogramma met succes afrondt, ontvang je op een plechtige proclamatie een UGent-getuigschrift. Voor verdere informatie over het Interfacultair Honoursprogramma Education kan je steeds terecht bij Sofie Vanrobaeys (mhpeducation@ugent.be). Voor inhoudelijke vragen over de projectinvulling kan je contact opnemen met prof. dr. Peter Dawyndt (peter.dawyndt@ugent.be).

Met vriendelijke groeten, Het IHPE-team