Op maandag 6 mei 2024 vond in het Stadhuis van Gent de plechtige uitreiking plaats van de 6e Rotary Science Award ROSA 2024. De ceremonie vond plaats in de prestigieuze Troonzaal en de historische Pacificatiezaal, in aanwezigheid van Vicerector Prof. Mieke Van Herreweghe, decaan van de Faculteit Wetenschappen Prof. Isabel Van Driessche, decaan van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Prof. An Buysse.

Prof. Michel Tanret, clublid en voorzitter van de ROSA jury, stelde de zes genomineerden voor van de ROSA 2024 uit de Faculteit Wetenschappen. Vervolgens overhandigde voorzitter Koen Lips de ROSA oorkonde 2024 aan de laureaten van het team Dodona o.l.v. Prof. Peter Dawyndt en Prof. Bart Mesuere. De Rotary Science Award bedraagt 10.000 euro, een bedrag dat de onderzoekers mogen gebruiken om het winnende project maatschappelijk te verankeren en verder uit te werken.

Met de steun van de ROSA-prijs zal team Dodona de toegankelijkheid van het platform nog vergroten door middel van een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) voor het schrijven en testen van Python-code via de browser, zodat dit vanop om het even welke computer kan gebeuren en individueel bezit van een laptop niet meer nodig is, een essentieel gegeven voor kansarme jongeren. Digitale geletterdheid zal ongetwijfeld een steeds belangrijkere rol spelen in tewerkstelling en zo een grote rol spelen in de bestrijding van kansarmoede.

prof. peter dawyndt

Professor Peter Dawyndt spreekt de genodigenden toe.
Professor Peter Daywndt licht het Dodona project toe.

Na de overhandiging, besprak Prof. Dawyndt het verhaal en de ambitie achter het Dodona platform. Hij lichtte ook de toekomst plannen voor het project toe, samen met de officieuze mascotte van het project, de Dodona badeend. Er volgde ook nog een bedanking door de decaan van de Faculteit Wetenschappen Prof. Isabel Van Driessche.

Tijdens de walking dinner, stelde Prof. Michel Tanret nog een aantal vragen aan Prof. Dawyndt. Deze vragen gingen onder andere over het onderzoek achter het Dodona project. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het hele Dodona team, Charlotte Van Petegem, Niko Strijbol, Rien Maertens, en Jorg Van Renterghem, onder leiding van prof. Peter Dawyndt en prof. Bart Mesuere.

Vicerector Mieke Van Herreweghe sprak haar dank uit aan de Rotary Club voor dit waardevolle initiatief. Ze benadrukte tevens het belang van deze unieke samenwerking tussen de Universiteit en RC Gent. Een prachtig voorbeeld van hoe academische instellingen en maatschappelijke organisaties elkaar kunnen versterken! Ook de UGent vierde mee met een tweet.