Vorige week ging het vak “Software Engineering Lab 2” van de derde bachelor informatica officieel van start.

Er zijn 5 teams van 7 à 8 studenten en die allemaal aan dezelfde opgave werken. Dit jaar werken we samen met het MAGDA-platform van de Vlaamse Overheid.

Verschillende entiteiten (zoals b.v. gemeentes) kunnen toegang aanvragen tot bepaalde databanken van de Vlaamse Overheid (om bijvoorbeeld informatie uit het rijksregister op te vragen). Hiervoor moeten de “aanvragers” natuurlijk de juiste documenten en vergunningen hebben. Eens een aanvraag goedgekeurd is, wordt een certificaat gegenereerd waarmee men toegang kan krijgen tot de gevraagde databanken.

MAGDA (= MAximale Gegevensdeling tussen Administraties) fungeert als een proxy tussen de “aanvragers” (lokale besturen en agentschappen van de Vlaamse overheid) en de authentieke databronnen. Zo maakt MAGDA de toekenning van het Groeipakket mee mogelijk, maar b.v. ook de online aanvraag van studietoelagen tot zelfs de uitwerking van de Lage Emissiezones.

Momenteel verloopt dit aanvraagproces grotendeels via email en het is de bedoeling dat de studenten een webapplicatie ontwikkelen om dergelijke aanvragen in te dienen en af te handelen.

De studenten zullen hun project in drie “milestones” opleveren en na iedere milestone moeten ze ook een presentatie geven. Als alles vlot verloopt, is het voor de laatste milestone zelfs de bedoeling dat de studenten hun webapplicatie koppelen met een authenticatieservice van de Vlaamse Overheid zodat men zelfs via eID zou kunnen inloggen om aanvragen te doen.

In mei zullen de studenten hun finale presentatie geven.