UGent-onderzoeker Yvan Saeys, de verantwoordelijke lesgever voor de vakken Artificiële Intelligentie, Machine Learning en Big Data Science binnen de master Informatica behaalde de AstraZeneca Foundation Award. Deze prijs wordt toegekend aan onderzoekers uit verschillende disciplines die bijdragen aan wetenschap in dienst van patiëntenn. Professor Saeys behaalt de prijs voor het gebruik van artificiële intelligentie om sneller diagnoses te stellen.

Lees meer: