Clarivate Web of Science stelt sinds 2001 jaarlijks een exclusieve lijst op van meest geciteerde wetenschappers die gebaseerd is op het hoogste aantal toppublicaties. Om erkend te worden als highly cited researcher moet een wetenschapper een grote impact op het werk van collega-wetenschappers hebben.

Dit jaar staat UGent-onderzoeker Yvan Saeys in deze lijst. Professor Saeys is de verantwoordelijke lesgever voor de vakken Artificiële Intelligentie, Machine Learning en Big Data Science binnen de opleiding Informatica. Hij is tevens het hoofd van de onderzoeksgroep Data Mining and Modelling for Biomedicine (DAMBI). Deze interdisciplinaire onderzoeksgroep, bestaande uit informatici, wiskundigen, bioinformatici en biologen doet onderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van artificiële intelligentie in de biomedische wereld. Zo ontwikkelde de DAMBI groep bijvoorbeeld de FlowSOM tool die de analyse van cellen in flowcytometrie vereenvoudigt door middel van self-organizing maps, een soort machine learning model. De groep is ook bekend van het dynverse pakket waarmee onderzoekers verschillende trajectory inference methodes kunnen vergelijken en evalueren. Naast deze biomedische toepassingen doet de groep ook onderzoek naar meer fundamentele aspecten van machine learning, zoals robuustheid en interpretabiliteit. Deze aspecten hebben een breed toepassingsgebied, en winnen steeds meer aan belang gegeven de alomtegenwoordigheid van artificiële intelligentie.

Lees meer: